מסחר בבורסה: 1,200 $ רווח - שלמה קופר

מסחר בבורסה: 1,200 $ רווח - שלמה קופר

 מסחר בבורסה: 1,200 $ רווח - שלמה קופר


שלמה קופר סוחר ומקליט את חשבון המסחר שלו בזמן אמת.
לא פעם שמענו את שלמה קופר מדבר על ציידי המניות. הפעם באמת הבנו מה זה צייד. יחד עם חדר המסחר שלמה קופר מוביל את היום לרווח של 2,500 $ רווח. יום מסחר 7.4.2014